Hopp til hovedinnhold

Sjømannsattest


Ved Sjøkanten Legesenter er det kort ventetid for helseundersøkelse. Klinikken er utstyrt for å kunne utføre alle nødvendige undersøkelser for at sjømannsattest kan utstedes. 

En autorisert sjømannslege er godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å utføre helseundersøkelser og treffe vedtak i samsvar med bestemmelser i helseforskriften. Ordningen skal sikre at arbeidstakerne på norske skip og flyttbare innretninger er helsemessig skikket til jobben og ikke lider av en medisinsk tilstand som kan utgjøre fare for helse og sikkerhet for andre ombord.

Enhver som skal tiltre i tjeneste eller som tjenestegjør på norske skip, fiske- eller fangsfartøy og flyttbare innretninger, som kommer inn under Skipsarbeidslovens virkeområde fra 20.08.13 skal ha godkjent helseerklæring. Alle sjømannsattester leveres elektronisk. 

Pris for sjømannsattest: 1950

Åpningstider

Kontoret har åpningstid fra kl. 08.00 til kl. 15.30. Lunch avvikles i tidsrommet 11.45 - 12.15.

Telefonen er bemannet mellom 08.30 og 11.30, deretter fra 12.30 til 14.30.

Adresse

Sjøkanten Legesenter Os
Hamnevegen 48, 5200 Os
Vis kart

Kontakt oss

Sjøkanten Legesenter Os
Hamnevegen 48, 5200 Os

Telefon: 56 57 00 20