Hopp til hovedinnhold

Kjernejournal


Alle innbyggerne i Os Kommune har nå fått opprettet kjernejournal. Kjernejournal viser utvalgte helseopplysninger, men er ikke en fullstendigjournal. Den erstatter ikke den journalen du har hos legen.

Du kan selv finne din kjernejournal ved å gå til helsenorge.no og logge deg inn på Min helse. Her kan du se all informasjon som er lagret om deg, endre dine personverninnstillinger, legge inn egne opplysninger og se hvilket helsepersonell som har åpnet din kjernejournal. Du kan også lese mer omkjernejournal.

I kjernejournalen vil helsepersonell se følgende opplysninger:

  • Din folkeregistrerte adresse og nærmeste familie (Kilde: Folkeregisteret)
  • Din fastlege (Kilde: Fastlegeregisteret)
  • Legemidler og annet du har fått på resept etter at du fikk kjernejournal (Kilde: Apotek/Reseptformidleren)
  • Tid og sted for dine sykehusopphold (tilbake til 2008, kilde: Norsk pasientregister)
  • Kritisk informasjon som allergier, sjeldne lidelser eller annet (Kilde: Legen, i samråd med deg)
  • Dine egne registreringer om sykdommer, kommunikasjonsbehov og kontaktpersoner

1-2 prosent av alle innbyggerne i Norge har en sykdom, tilstand eller allergi som gjør at akuttbehandling kan få alvorlige følger om legene ikke får beskjed om dette før de starter behandlingen. Slike opplysninger, som kan endre valg av undersøkelse, behandling og oppfølging av deg på sykehus, kalles «kritisk informasjon» og er en viktig funksjon i kjernejournalen.

Snakk med legen din

Det er kun legen som kan registrere kritisk informasjon i sine pasienters kjernejournaler. Registreringen vil som regel skje i samråd med deg når du har legetime eller får behandling. Derfor vil ikke kritisk informasjon ligge i kjernejournalen din før legen har registrert den. 

Eksempel på kritisk informasjon er:

  • Alvorlige allergier eller overfølsomhetsreaksjoner (eksempelvis allergi mot penicillin eller tidligere problemer med narkose)Implantater (for eksempel shunt i sentralnervesystemet eller pacemaker)
  • Viktige behandlinger du får (eksempelvis dialyse eller cellegift)
  • Sjeldne, alvorlige tilstander (for eksempel blødersykdom, binyrebarksvikt, immunsvikt eller enkelte stoffskiftesykdommer)

Om du har disse eller andre alvorlige allergier eller sykdommer, kan du be legen din registrere dette i din kjernejournal neste gang du har time. Er du i tvil, kan du også snakke med legen din om dette. Det er utarbeidet en oversikt (absoluttlisten) over hvilke tilstander dette gjelder:

http://legegruppa-sms.no/files/2015/07/Absoluttlisten-L4_innbygger.pdf

Mer informasjon om kjernejournal:

https://helsenorge.no/kjernejournal

Åpningstider

Kontoret har åpningstid fra kl. 08.00 til kl. 15.30. Lunch avvikles i tidsrommet 11.45 - 12.15.

Telefonen er bemannet mellom 08.30 og 11.30, deretter fra 12.30 til 14.30.

Adresse

Sjøkanten Legesenter Os
Hamnevegen 48, 5200 Os
Vis kart

Kontakt oss

Sjøkanten Legesenter Os
Hamnevegen 48, 5200 Os

Telefon: 56 57 00 20