Aktuelt


Årets influensavaksine er klar 18.10.17

11. oktober 2017 kl. 16:25

Influensavaksine kan settes ved Sjøkanten fra 18.10.17. 

Nær 1 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensavaksinen kan redde mange av disse. 

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Bestill time for vaksinasjon før vinteren setter inn. Indikasjon for pneumokokkvaksine (vaksine mot lungebetennelse) er stort sett lik som for influensavaksine. Spør gjerne om råd når du er inne til vaksinering. 

Mer informasjon: 

http://www.fhi.no/tema/influensa/influensavaksine

Ny turnuslege

11. oktober 2017 kl. 16:24

Nina Sundfjor har nå fullført turnustjenesten i Os Kommune og har fått jobb ved medisinsk avdeling på Voss Sykehus. Vi er meget tilfreds med jobben Nina har gjort og ønsker henne velkommen tilbake som fastlege i Os i fremtiden.

Ny turnuslege ved kontoret er Synnøve T. Skarstein som akkurat er ferdig med sykehustjeneste ved Haukeland Universitetssykehus. Hun vil som tidligere turnusleger bli å finne ved Sjøkanten, Luranetunet og Samnanger og Os Legevakt.  

Ny vikar for Jon V. Aamaas er på plass fra 16.08

15. august 2017 kl. 23:32

Catherine Mugesi Masiaga vil fungere som vikar for fastlege Jon V. Aaamaas i perioden 16.08.17 - 04.03.18. 

Cathrine har vært turnuslege ved Sjøkanten for en del år siden og har siden arbeidet som sykehjemslege og fastlege i Fusa. Vi ønsker henne velkommen i teamet og ser frem til et spennende samarbeid. 

Ferieavvikling sommer 2017

20. juni 2017 kl. 23:31

Ferieavvikling nærmer seg og vi må dessverre meddele at det fortsatt vil bli begrenset kapasitet ved legesenteret. Senteret er åpent til vanlig tid gjennom hele ferien. For de enkelte legene vil ferien se slik ut: 

Henning A. Lien: avvikler planlagt ferie i uke 26-29.

Jon V. Aamaas: Etter planen skulle vikar i dr. Aamaas sin hjemmel ha ferie i uke 30-33. Det nærmer seg en løsning vedr. ny vikar, men det er foreløpig for tidlig å si når vikar er på plass og hvordan ferieavvikling blir for denne legen. Dr. Aamaas vil arbeide på dagtid i uke 27 og 28, dog med begrenset kapasitet.

Nina Sundfjord: Arbeider alene på kontoret i uke 26 og 29, tar ut avspasering i uke 27 og 28. 

Begrenset kapasitet ved legesenteret

27. april 2017 kl. 20:20

Jens Even Eikås som fungerer som vikarierende fastlege for Jon V. Aamaas har blitt langtidssykmeldt. Arbeidet med å finne ny vikar er godt igang. I mellomtiden vil det være begrenset tilgjengelighet ved legesenteret på begge hjemler, hovedsaklig på listen til dr. Aamaas. Aamaas kommer til å jobbe ettermiddager og lørdager for å ta unna de viktigste henvendelsene i påvente av ny vikar. Turnuslegen avlegger i tillegg planlagt ferie i uke 18 og 19. 

Vi har samarbeidsavtale med Moberg Legesenter hvor den kommunalt ansatte fastlegen Jonas Dale har arbeidsplass. Pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp time skal ta kontakt ved Sjøkanten legesenter for time, men kan i noen tilfeller bli tilbudt time ved Moberg legesenter.

Dersom man ikke får tak i oss per telefon og situasjonen er kritisk må man ringe legevakt på telefonnummer 116117 eller ambulansesentralen på telefonnummer 113. Til slutt nevnes mulighet for fastlegeskifte på helsenorge.no dersom man av helsemessige årsaker har behov for tett oppfølging de nærmeste månedene og vurderer at tilbudet ved Sjøkanten ikke er tilstrekkelig. 

Vi ber om forståelse for situasjonen og lover å gjøre vårt beste for at prioritert helsehjelp skal bli gitt til dem som trenger det mest. 

Fastlege Jon V. Aamaas skal ut i permisjon

16. februar 2017 kl. 11:25

Jon Vangdal Aamaas tar permisjon fra sin stilling som fastlege ved Sjøkanten Legesenter fra 01.03.17. Årsak til dette er at han trenger ett år på sykehus for å fullføre spesialisering innenfor allmennmedisin. 

I mellomtiden vil Jens Even Eikås være vikarierende fastlege fra 20.03.17. I tidsrommet 01.03 - 20.03 vil det derfor være noe begrenset kapasitet for henvendelser som ikke gjelder øyeblikkelig hjelp.

Vi beklager den eventuelle ulempen permisjonssåret til Aamaas vil forårsake deg. 

Sjømannslege / Petroleumslege

23. februar 2016 kl. 21:56

Begge fastlegene ved Sjøkanten Legesenter er nå autoriserte sjømanns- og petroleumsleger. Det er kort ventetid for helseundersøkelse og klinikken er utstyrt for å kunne utføre alle nødvendige undersøkelser for at både sjømannsattest og offshoreattest kan utstedes.

Åpningstider

Kontoret har åpningstid fra kl. 08.00 til kl. 15.30. Lunch avvikles i tidsrommet 11.45 - 12.15.

Telefonen er bemannet mellom 08.30 og 11.30, deretter fra 12.30 til 14.30.

Adresse

Sjøkanten Legesenter Os
Hamnevegen 48, 5200 Os
Vis kart

Kontakt oss

Sjøkanten Legesenter Os
Hamnevegen 48, 5200 Os

Telefon: 56 57 00 20