Aktuelt


Ferieavvikling sommer 2018

23. juni 2018 kl. 16:18

Legesenteret holder åpent som vanlig i sommer, men med noe begrenset kapasitet grunnet ferieavvikling.

Dr. Aamaas avvikler ferie i uke 26-29, mens Dr. Lien avvikler ferie i uker 30-33. Turnuslege Pedersen avvikler ferie i uke 34-35.

Fastlege Aamaas er tilbake fra permisjon

7. mars 2018 kl. 20:45

Fastlege Aamaas er tilbake fra permisjon fra 08.03.18 og vil som tidligere arbeide ved Sjøkanten mandager, onsdager og torsdager. Han har nå gjennomført "sykehusår" som er en forutsetning for å få godkjent søknad som spesialist i allmennmedisin. 

Ny turnuslege

7. mars 2018 kl. 20:43

Synnøve Tvedt Skarstein har nå fullført turnustjenesten i Os Kommune og har fått jobb som sykehjemslege på Luranetunet. Vi er meget tilfreds med jobben Synnøve har gjort og ønsker henne velkommen tilbake som fastlege i Os i fremtiden.

Ny turnuslege ved kontoret er Andreas Hurum Pedersen som akkurat er ferdig med sykehustjeneste ved Haukeland Universitetssykehus. Han vil som tidligere turnusleger bli å finne ved Sjøkanten, Luranetunet og Samnanger og Os Legevakt.  

Digital sykmelding – informasjon til sykmeldte

18. januar 2018 kl. 14:32

Legene på Sjøkanten vil heretter sende elektronisk sykmelding som pasienten selv må sende videre til arbeidsgiver på nett. Unntaket er dersom du ikke har arbeidsgiver, eller behøver sykmelding til flere arbeidsgivere. 

Fremgangsmåte:  

Når du har mottatt en sykmelding vil du en SMS eller e-post fra NAV kort tid etter. Klikker du på lenken og logger inn på nav.no, blir du sendt direkte til Ditt sykefravær. Der finner du sykmeldingen og nyttig informasjon om hva som skjer under sykefraværet.

Fra nav.no kan du sende sykmeldingen til arbeidsgiveren din. Inne på «Ditt sykefravær» vil du bli guidet gjennom stegene. Arbeidsgiveren din kan finne sykmeldingen i meldingsboksen sin i Altinn og sende den videre til den lederen som har ansvar for å følge deg opp mens du er sykmeldt.

Den digitale sykmeldingen er ny for arbeidsgiveren din også, så det er fint om du sier fra når du har sendt den fra deg.

Når sykefraværet er over, får du en ny melding med lenke til den digitale søknaden om sykepenger. Du svarer på noen spørsmål som vi bruker til å beregne sykepengene dine. Du må svare på spørsmålene selv om du får lønn fra arbeidsgiveren når du er syk. Det er fordi arbeidsgiveren legger ut for deg og skal ha pengene tilbake fra NAV.

Du kan lese mer om tjenesten her: 

https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Sykmeldt%2C+arbeidsavklaringspenger+og+yrkesskade/digital-sykmelding/digital-sykmelding-informasjon-til-sykmeldte

Sjøkanten Legesenter starter med "Digital Dialog med Fastlegen"

18. januar 2018 kl. 14:27

Digital Dialog med Fastlegen er et system som skal forenkle kontakt mellom pasient og fastlege. Du må selv logge inn på følgende adresse: 

helsenorge.no/kontaktfastlegen

og akseptere digital kommunikasjon med fastlege for å komme igang. På nettsiden finner du også mer informasjon om de forskjellige tjenestene.

Årsaken til at vi på Sjøkanten har valgt å delta i ordningen er at vi ønsker å forenkle kontakten mellom pasient og lege. Time- og reseptbestilling, samt administrative henvendelser, kan nå utføres uten å ringe legesenteret og stå i kø, noe som fører til at helsesekretærer får frigjort tid til andre oppgaver. E-konsultasjoner kan kun benyttes der det ikke er behov for fysisk undersøkelse eller blodprøvetaking, så majoriteten av legetimene vil foregå på "gammel" måte.

Innen kort tid vil timebøker åpnes opp for timebestilling direkte på nett. Foreløpig er det kun fastlege Lien som har åpnet opp for E-konsultasjoner, men innen kort tid vil det også åpnes opp for dette for de andre legene.  

I korte trekk tilbys disse løsningene: 

Bestill time

Du vil enkelt kunne få en time som passer, og bestillingen skal kunne gjøres når det passer deg. I tillegg skal du kunne se dine bestilte timer og avbestille disse.

Forny resept

Du kan sende en melding til fastlegen din og be om å få fornyet resept på dine faste legemidler, medisinsk utstyr og annet som forskrives på resept.

Start e-konsultasjon

E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via nettet. Du betaler vanlig egenandel og fakturagebyr for denne tjenesten. I dag gjelder denne tjenesten bare for kjente tilstander, og bare når det ikke krever fysisk oppmøte. Hvis du har nye plager, må du bestille en vanlig legetime. Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner.

Kontakt legekontoret

Denne tjenesten kan brukes til administrative spørsmål, som ferieavvikling og adkomst. Spørsmålene via denne tjenesten vil normalt besvares av resepsjonen på legekontoret. Du kan ikke få helsehjelp via denne tjenesten.

Ta kontakt med legesenteret dersom du har spørsmål. 

Åpningstider desember 2017

26. november 2017 kl. 22:18

Kontoret er åpent som normalt med normal legedekning i perioden 18.12 - 22.12. I romjulen holder kontoret vanlig åpningstid i perioden 27.12 - 29.12, men grunnet ferieavvikling vil det være noe begrenset tilgang på legetimer. Akutte henvendelser vil prioriteres. 

Årets influensavaksine er klar 18.10.17

11. oktober 2017 kl. 16:25

Influensavaksine kan settes ved Sjøkanten fra 18.10.17. 

Nær 1 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensavaksinen kan redde mange av disse. 

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Bestill time for vaksinasjon før vinteren setter inn. Indikasjon for pneumokokkvaksine (vaksine mot lungebetennelse) er stort sett lik som for influensavaksine. Spør gjerne om råd når du er inne til vaksinering. 

Mer informasjon: 

http://www.fhi.no/tema/influensa/influensavaksine

Ny turnuslege

11. oktober 2017 kl. 16:24

Nina Sundfjor har nå fullført turnustjenesten i Os Kommune og har fått jobb ved medisinsk avdeling på Voss Sykehus. Vi er meget tilfreds med jobben Nina har gjort og ønsker henne velkommen tilbake som fastlege i Os i fremtiden.

Ny turnuslege ved kontoret er Synnøve T. Skarstein som akkurat er ferdig med sykehustjeneste ved Haukeland Universitetssykehus. Hun vil som tidligere turnusleger bli å finne ved Sjøkanten, Luranetunet og Samnanger og Os Legevakt.  

Ny vikar for Jon V. Aamaas er på plass fra 16.08

15. august 2017 kl. 23:32

Catherine Mugesi Masiaga vil fungere som vikar for fastlege Jon V. Aaamaas i perioden 16.08.17 - 04.03.18. 

Cathrine har vært turnuslege ved Sjøkanten for en del år siden og har siden arbeidet som sykehjemslege og fastlege i Fusa. Vi ønsker henne velkommen i teamet og ser frem til et spennende samarbeid. 

Sjømannslege / Petroleumslege

23. februar 2016 kl. 21:56

Begge fastlegene ved Sjøkanten Legesenter er nå autoriserte sjømanns- og petroleumsleger. Det er kort ventetid for helseundersøkelse og klinikken er utstyrt for å kunne utføre alle nødvendige undersøkelser for at både sjømannsattest og offshoreattest kan utstedes.

Åpningstider

Kontoret har åpningstid fra kl. 08.00 til kl. 15.30. Lunch avvikles i tidsrommet 11.45 - 12.15.

Telefonen er bemannet mellom 08.30 og 11.30, deretter fra 12.30 til 14.30.

Adresse

Sjøkanten Legesenter Os
Hamnevegen 48, 5200 Os
Vis kart

Kontakt oss

Sjøkanten Legesenter Os
Hamnevegen 48, 5200 Os

Telefon: 56 57 00 20