Hopp til hovedinnhold

Aktuelt


Ny LIS-1 Lege/ Fastlege

4. desember 2020 kl. 09:34

Dr. Cerine Corine Hansen er ny LIS-1 lege hos oss i perioden 01.09.2020- 28.02.2021.

Fra og med 01.03.2021 overtar hun fastlegepraksisen til dr. Henning Andre Lien på Sjøkanten Legesenter.

 

Åpningstider i julen 2020

4. desember 2020 kl. 08:54

23. desember: 08:00 - 11:30

24.desember: stengt

25.desember: stengt

28. desember: 08:30 - 14:30

29. desmener: 08:30 - 14:30

30. desember: 08:30 - 11:30

31. desember: stengt

Telefonproblemer

9. november 2020 kl. 10:13

Vi opplever for tiden telefonproblemer. Vi jobber med det og håper å løse problemet fortløpende.

Åpningstider i julen 2019

20. desember 2019 kl. 10:00

I julen har vi følgende åpningstider på kontoret:

23.12.19 - 08:30-15:30

24.12.19 - Stengt

25.12.19 - Stengt

26.12.19 - Stengt

27.12.19 - 08:30-14:30

30.12.19 - Stengt. Moberg legesenter tar i mot akutte hendvendelser for oss denne dagen. Dere kan ringe de på tlf: 56 30 36 90

31.12.19 - Stengt

01.01.20 - Stengt

02.01.20 - 08:30-15:30

Vi vil med dette også bruke annledingen til å ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Årets influensavaksine er klar

22. oktober 2019 kl. 11:37

Årets influensavaksine har ankommet og personer som ønsker vaksinasjon oppfordres til å bestille time til dette. Man kan også velge å komme innom uten avtale, men må belage seg på at det kan tilkomme noe ventetid.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en oversikt over hvem som bør ta influensavaksine årlig:

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Ferieavvikling sommeren 2019

10. juni 2019 kl. 19:03

Dr. Lien skal avlegge ferie i perioden 24.06.19 - 21.07.19 mens dr. Aamaas avlegger sin ferie fra 22.07.19 - 18.08.19. Tilsvarende vil helsesekretærene avlegge ferie slik at legesenteret vil være bemannet med én fastlege og én helsesekretær til enhver tid. Legesenteret vil være åpent i hele sommer, men som følge av ovennevnte vil kapasiteten være begrenset og man kan oppleve mer ventetid både på telefon og til time. 

Fastlege Henning Lien skal i utdanningspermisjon

10. juni 2019 kl. 18:59

Som ledd i ferdigstilling av spesialistutdannelse i allmennmedisin behøver dr. Lien gjennomføre 12 måneder tjeneste ved sykehusavdeling. Han har fått jobb ved Øre-nese-hals-avdelingen fra 26.08.19 og vil jobbe der i 12 måneder. Nåværende LIS-1 lege ved Sjøkanten, Nil Ünal, fungerer som vikarierende fastlege i perioden. Vi beklager ulempene dette medfører for pasientene på Liens liste, men er trygg på at Nil vil ivareta alle pasienter på en trygg og forsvarlig måte. Hun ser frem til et lærerikt år på Sjøkanten. 

Ny LIS-1 lege (tidligere kalt turnuslege) Nil Alaz Ünal

8. mars 2019 kl. 21:08

Hai Nguyen har nå fullført LIS-1 tjeneste i Os Kommune og går videre til vikariat på nevrokirurgisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus. Vi er meget tilfreds med jobben Hai har gjort og ønsker han velkommen tilbake som fastlege i Os i fremtiden.

Ny LIS-1 ved kontoret er Nil Alaz Ünal som akkurat er ferdig med sykehustjeneste ved Haukeland Universitetssykehus. Begrepet "turnuslege" er nå faset ut og hennes korrekte tittel er LIS-1 lege. Hun vil som tidligere turnusleger bli å finne ved Sjøkanten, Luranetunet og Samnanger og Os Legevakt.  

Åpningstider julen 2018 - Legesenteret er stengt

15. desember 2018 kl. 13:18

Legesenteret holder stengt i hele romjulen. Det vil derfor ikke være verken leger eller helsesekretærer tilgjengelig for henvendelser i perioden 27.12 - 28.12. 

Vi har samarbeidsavtale med Moberg Legesenter og de vil ta imot akutte henvendelser for våre pasienter i perioden 27.12 - 28.12. Man kontakter Moberg Legesenter enten telefonisk på 56303690 eller ved personlig oppmøte i Mobergsbakken 111 (samme kontorer som legevakten). 

Ved behov for helsehjelp på øvrige datoer i julen skal legevakten kontaktes. 

Siste ordinære arbeidsdag for legesenteret vårt vil være fredag 21.12 og første ordinære arbeidsdag etter nyttår vil være onsdag 02.01. 

Årets influensavaksine er klar

24. oktober 2018 kl. 08:59

Årets influensavaksine har ankommet og personer som ønsker vaksinasjon oppfordres til å bestille time til dette. Man kan også velge å komme innom uten avtale, men må belage seg på at det kan tilkomme noe ventetid.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en oversikt over hvem som bør ta influensavaksine årlig:

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Digital sykmelding – informasjon til sykmeldte

18. januar 2018 kl. 14:32

Legene på Sjøkanten vil heretter sende elektronisk sykmelding som pasienten selv må sende videre til arbeidsgiver på nett. Unntaket er dersom du ikke har arbeidsgiver, eller behøver sykmelding til flere arbeidsgivere. 

Fremgangsmåte:  

Når du har mottatt en sykmelding vil du en SMS eller e-post fra NAV kort tid etter. Klikker du på lenken og logger inn på nav.no, blir du sendt direkte til Ditt sykefravær. Der finner du sykmeldingen og nyttig informasjon om hva som skjer under sykefraværet.

Fra nav.no kan du sende sykmeldingen til arbeidsgiveren din. Inne på «Ditt sykefravær» vil du bli guidet gjennom stegene. Arbeidsgiveren din kan finne sykmeldingen i meldingsboksen sin i Altinn og sende den videre til den lederen som har ansvar for å følge deg opp mens du er sykmeldt.

Den digitale sykmeldingen er ny for arbeidsgiveren din også, så det er fint om du sier fra når du har sendt den fra deg.

Når sykefraværet er over, får du en ny melding med lenke til den digitale søknaden om sykepenger. Du svarer på noen spørsmål som vi bruker til å beregne sykepengene dine. Du må svare på spørsmålene selv om du får lønn fra arbeidsgiveren når du er syk. Det er fordi arbeidsgiveren legger ut for deg og skal ha pengene tilbake fra NAV.

Du kan lese mer om tjenesten her: 

https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Sykmeldt%2C+arbeidsavklaringspenger+og+yrkesskade/digital-sykmelding/digital-sykmelding-informasjon-til-sykmeldte

Sjøkanten Legesenter starter med "Digital Dialog med Fastlegen"

18. januar 2018 kl. 14:27

Digital Dialog med Fastlegen er et system som skal forenkle kontakt mellom pasient og fastlege. Du må selv logge inn på følgende adresse: 

helsenorge.no/kontaktfastlegen

og akseptere digital kommunikasjon med fastlege for å komme igang. På nettsiden finner du også mer informasjon om de forskjellige tjenestene.

Årsaken til at vi på Sjøkanten har valgt å delta i ordningen er at vi ønsker å forenkle kontakten mellom pasient og lege. Time- og reseptbestilling, samt administrative henvendelser, kan nå utføres uten å ringe legesenteret og stå i kø, noe som fører til at helsesekretærer får frigjort tid til andre oppgaver. E-konsultasjoner kan kun benyttes der det ikke er behov for fysisk undersøkelse eller blodprøvetaking, så majoriteten av legetimene vil foregå på "gammel" måte.

Innen kort tid vil timebøker åpnes opp for timebestilling direkte på nett. Foreløpig er det kun fastlege Lien som har åpnet opp for E-konsultasjoner, men innen kort tid vil det også åpnes opp for dette for de andre legene.  

I korte trekk tilbys disse løsningene: 

Bestill time

Du vil enkelt kunne få en time som passer, og bestillingen skal kunne gjøres når det passer deg. I tillegg skal du kunne se dine bestilte timer og avbestille disse.

Forny resept

Du kan sende en melding til fastlegen din og be om å få fornyet resept på dine faste legemidler, medisinsk utstyr og annet som forskrives på resept.

Start e-konsultasjon

E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via nettet. Du betaler vanlig egenandel og fakturagebyr for denne tjenesten. I dag gjelder denne tjenesten bare for kjente tilstander, og bare når det ikke krever fysisk oppmøte. Hvis du har nye plager, må du bestille en vanlig legetime. Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner.

Kontakt legekontoret

Denne tjenesten kan brukes til administrative spørsmål, som ferieavvikling og adkomst. Spørsmålene via denne tjenesten vil normalt besvares av resepsjonen på legekontoret. Du kan ikke få helsehjelp via denne tjenesten.

Ta kontakt med legesenteret dersom du har spørsmål. 

Sjømannslege / Petroleumslege

23. februar 2016 kl. 21:56

Begge fastlegene ved Sjøkanten Legesenter er nå autoriserte sjømanns- og petroleumsleger. Det er kort ventetid for helseundersøkelse og klinikken er utstyrt for å kunne utføre alle nødvendige undersøkelser for at både sjømannsattest og offshoreattest kan utstedes.

Åpningstider

Kontoret har åpningstid fra kl. 08.00 til kl. 15.30. Lunch avvikles i tidsrommet 11.45 - 12.15.

Telefonen er bemannet mellom 08.30 og 11.30, deretter fra 12.30 til 14.30.

Adresse

Sjøkanten Legesenter Os
Hamnevegen 48, 5200 Os
Vis kart

Kontakt oss

Sjøkanten Legesenter Os
Hamnevegen 48, 5200 Os

Telefon: 56 57 00 20