Hopp til hovedinnhold

Egenandeler


Prisene for konsultasjon hos fastlegen følger Normaltariffen, en avtale som forhandles årlig mellom Legeforeningen og Staten. Tariffavtalen er bindende for fastlegene. En rekke tjenester faller ikke inn under Normaltariffen, det er da opp til hvert enkelt legekontor å avgjøre sats for disse legetjenestene.

Følgende priser gjelder for perioden 01.07.2017 - 30.06.2018

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget:

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt 152/257
Sykebeøk på dagtid/kveld 205/328
Tillegg for spesialist i allmennmedisin 49
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/ fremmøte, bud 54
Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykemelding, rekvisisjon til røntgen, fysioterapi og henvisning til spesialist
65
Tillegg for taking av blodprøver 54
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment (uten samtidig konsultasjon/sykebesøk)
54

 

Egenandeler som ikke inngår i frikortgrunnlaget: 

Utskrift av journal
 85
Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen
110
Helseattester/legeerklæringer etter takst
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer
  - Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m.
  - Spiromeri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.
  - Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.
  - Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.

61
91
128
173
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner,
ortoser m.m.
etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasient

59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist i allmennmedisin

154/257
Fakturagebyr ved ikke kontant betaling 
 59
 

OBS: For enkelttime som blir avbestilt senere enn 24 timer før aktuelle time blir det som regel fakturert konsultasjonshonorar pålydende 154/257,- + ekspedisjonsgebyr på 59,-. Dette gjelder også for pasienter som har fritak for egenandeler (f.eks. pasienter med frikort, barn, gravide).

Vi samarbeider med Odin Kapital for innkreving av egenandeler som ikke blir gjort opp samme dag som konsultasjonen har funnet sted. For mer informasjon: 

http://www.odinkapital.no/faq.html

 

Åpningstider

Kontoret har åpningstid fra kl. 08.00 til kl. 15.30. Lunch avvikles i tidsrommet 11.45 - 12.15.

Telefonen er bemannet mellom 08.30 og 11.30, deretter fra 12.30 til 14.30.

Adresse

Sjøkanten Legesenter Os
Hamnevegen 48, 5200 Os
Vis kart

Kontakt oss

Sjøkanten Legesenter Os
Hamnevegen 48, 5200 Os

Telefon: 56 57 00 20