Ansatte


Jon Vangdal Aamaas

Lege

Autorisert i 2007, uteksaminert ved Universitetet i Bergen. Er spesialist i samfunnsmedisin og under spesialisering i allmennmedisin. Er i tillegg autorisert sjømanns- og petroleumslege. Jon startet Sjøkanten Legesenter i 2010. Arbeider 60% som fastlege og 40% som kommuneoverlege i Os. Er på Sjøkanten hver mandag, onsdag og torsdag.

Henning André Lien

Lege

Autorisert i 2013, uteksaminert ved Universitetet i Bergen. Er under spesialisering i allmennmedisin og er i tillegg autorisert sjømanns- og petroleumslege. Henning ble medeier i senteret i juni-2015 i forbindelse med overtakelse av fastlegepraksisen til Hans Leganger-Hansen. Arbeider 60% som fastlege og 40% som sykehjemslege på Bu- og dementavdelingen, Luranetunet. Er på Sjøkanten hver tirsdag, onsdag og fredag.

Synnøve Tvedt Skarstein

Turnuslege

Autorisert i 2014, uteksaminert fra Charles University i Praha. Har gjennomført 12 mnd turnustjeneste ved Haukeland universitetssykehus før hun nå avslutter turnustjenesten med 6 måneders tjeneste i Os kommune. Hun har arbeidet 8 år ved Luranetunet og har derfor opparbeidet seg bred kompetanse innenfor geriatri. Arbeider 80% som fastlege og 20% som sykehjemslege på Behandlingsavdelingen. Er på Sjøkanten hver mandag, tirsdag, torsdag og fredag. 

Trude Abrahamsen Tysnes

Helsesekretær

Marte Heggland Skutlaberg

Helsesekretær

Eirin Nordtveit Lorentzen

Helsesekretær

Pasa Haralambie

Renholdsmedarbeider

Åpningstider

Kontoret har åpningstid fra kl. 08.00 til kl. 15.30. Lunch avvikles i tidsrommet 11.45 - 12.15.

Telefonen er bemannet mellom 08.30 og 11.30, deretter fra 12.30 til 14.30.

Adresse

Sjøkanten Legesenter Os
Hamnevegen 48, 5200 Os
Vis kart

Kontakt oss

Sjøkanten Legesenter Os
Hamnevegen 48, 5200 Os

Telefon: 56 57 00 20