NYTTIG INFORMASJON


Årets influensavaksine er klar

22. oktober 2019 kl. 11:37

Årets influensavaksine har ankommet og personer som ønsker vaksinasjon oppfordres til å bestille time til dette. Man kan også velge å komme innom uten avtale, men må belage seg på at det kan tilkomme noe ventetid.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en oversikt over hvem som bør ta influensavaksine årlig:

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Ferieavvikling sommeren 2019

10. juni 2019 kl. 19:03

Dr. Lien skal avlegge ferie i perioden 24.06.19 - 21.07.19 mens dr. Aamaas avlegger sin ferie fra 22.07.19 - 18.08.19. Tilsvarende vil helsesekretærene avlegge ferie slik at legesenteret vil være bemannet med én fastlege og én helsesekretær til enhver tid. Legesenteret vil være åpent i hele sommer, men som følge av ovennevnte vil kapasiteten være begrenset og man kan oppleve mer ventetid både på telefon og til time. 

Fastlege Henning Lien skal i utdanningspermisjon

10. juni 2019 kl. 18:59

Som ledd i ferdigstilling av spesialistutdannelse i allmennmedisin behøver dr. Lien gjennomføre 12 måneder tjeneste ved sykehusavdeling. Han har fått jobb ved Øre-nese-hals-avdelingen fra 26.08.19 og vil jobbe der i 12 måneder. Nåværende LIS-1 lege ved Sjøkanten, Nil Ünal, fungerer som vikarierende fastlege i perioden. Vi beklager ulempene dette medfører for pasientene på Liens liste, men er trygg på at Nil vil ivareta alle pasienter på en trygg og forsvarlig måte. Hun ser frem til et lærerikt år på Sjøkanten. 

Åpningstider

Kontoret har åpningstid fra kl. 08.00 til kl. 15.30. Lunch avvikles i tidsrommet 11.45 - 12.15.

Telefonen er bemannet mellom 08.30 og 11.30, deretter fra 12.30 til 14.30.

Adresse

Sjøkanten Legesenter Os
Hamnevegen 48, 5200 Os
Vis kart

Kontakt oss

Sjøkanten Legesenter Os
Hamnevegen 48, 5200 Os

Telefon: 56 57 00 20