NYTTIG INFORMASJON


Ny turnuslege - "LIS-1"

28. august 2018 kl. 19:29

Andreas Hurum Pedersen har nå fullført turnustjenesten i Os Kommune og overtar i disse dager en fastlegehjemmel på Askøy. Vi er meget tilfreds med jobben Andreas har gjort og ønsker han velkommen tilbake som fastlege i Os i fremtiden.

Ny turnuslege ved kontoret er Hau Nguyen som akkurat er ferdig med sykehustjeneste ved Haukeland Universitetssykehus. Begrepet "turnuslege" er nå faset ut og hans korrekte tittel er LIS-1 lege. Han vil som tidligere turnusleger bli å finne ved Sjøkanten, Luranetunet og Samnanger og Os Legevakt.  

Digital sykmelding – informasjon til sykmeldte

18. januar 2018 kl. 14:32

Legene på Sjøkanten vil heretter sende elektronisk sykmelding som pasienten selv må sende videre til arbeidsgiver på nett. Unntaket er dersom du ikke har arbeidsgiver, eller behøver sykmelding til flere arbeidsgivere. 

Fremgangsmåte:  

Når du har mottatt en sykmelding vil du en SMS eller e-post fra NAV kort tid etter. Klikker du på lenken og logger inn på nav.no, blir du sendt direkte til Ditt sykefravær. Der finner du sykmeldingen og nyttig informasjon om hva som skjer under sykefraværet.

Fra nav.no kan du sende sykmeldingen til arbeidsgiveren din. Inne på «Ditt sykefravær» vil du bli guidet gjennom stegene. Arbeidsgiveren din kan finne sykmeldingen i meldingsboksen sin i Altinn og sende den videre til den lederen som har ansvar for å følge deg opp mens du er sykmeldt.

Den digitale sykmeldingen er ny for arbeidsgiveren din også, så det er fint om du sier fra når du har sendt den fra deg.

Når sykefraværet er over, får du en ny melding med lenke til den digitale søknaden om sykepenger. Du svarer på noen spørsmål som vi bruker til å beregne sykepengene dine. Du må svare på spørsmålene selv om du får lønn fra arbeidsgiveren når du er syk. Det er fordi arbeidsgiveren legger ut for deg og skal ha pengene tilbake fra NAV.

Du kan lese mer om tjenesten her: 

https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Sykmeldt%2C+arbeidsavklaringspenger+og+yrkesskade/digital-sykmelding/digital-sykmelding-informasjon-til-sykmeldte

Sjøkanten Legesenter starter med "Digital Dialog med Fastlegen"

18. januar 2018 kl. 14:27

Digital Dialog med Fastlegen er et system som skal forenkle kontakt mellom pasient og fastlege. Du må selv logge inn på følgende adresse: 

helsenorge.no/kontaktfastlegen

og akseptere digital kommunikasjon med fastlege for å komme igang. På nettsiden finner du også mer informasjon om de forskjellige tjenestene.

Årsaken til at vi på Sjøkanten har valgt å delta i ordningen er at vi ønsker å forenkle kontakten mellom pasient og lege. Time- og reseptbestilling, samt administrative henvendelser, kan nå utføres uten å ringe legesenteret og stå i kø, noe som fører til at helsesekretærer får frigjort tid til andre oppgaver. E-konsultasjoner kan kun benyttes der det ikke er behov for fysisk undersøkelse eller blodprøvetaking, så majoriteten av legetimene vil foregå på "gammel" måte.

Innen kort tid vil timebøker åpnes opp for timebestilling direkte på nett. Foreløpig er det kun fastlege Lien som har åpnet opp for E-konsultasjoner, men innen kort tid vil det også åpnes opp for dette for de andre legene.  

I korte trekk tilbys disse løsningene: 

Bestill time

Du vil enkelt kunne få en time som passer, og bestillingen skal kunne gjøres når det passer deg. I tillegg skal du kunne se dine bestilte timer og avbestille disse.

Forny resept

Du kan sende en melding til fastlegen din og be om å få fornyet resept på dine faste legemidler, medisinsk utstyr og annet som forskrives på resept.

Start e-konsultasjon

E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via nettet. Du betaler vanlig egenandel og fakturagebyr for denne tjenesten. I dag gjelder denne tjenesten bare for kjente tilstander, og bare når det ikke krever fysisk oppmøte. Hvis du har nye plager, må du bestille en vanlig legetime. Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner.

Kontakt legekontoret

Denne tjenesten kan brukes til administrative spørsmål, som ferieavvikling og adkomst. Spørsmålene via denne tjenesten vil normalt besvares av resepsjonen på legekontoret. Du kan ikke få helsehjelp via denne tjenesten.

Ta kontakt med legesenteret dersom du har spørsmål. 

Åpningstider

Kontoret har åpningstid fra kl. 08.00 til kl. 15.30. Lunch avvikles i tidsrommet 11.45 - 12.15.

Telefonen er bemannet mellom 08.30 og 11.30, deretter fra 12.30 til 14.30.

Adresse

Sjøkanten Legesenter Os
Hamnevegen 48, 5200 Os
Vis kart

Kontakt oss

Sjøkanten Legesenter Os
Hamnevegen 48, 5200 Os

Telefon: 56 57 00 20