NYTTIG INFORMASJON


Fastlege Aamaas er tilbake fra permisjon

7. mars 2018 kl. 20:45

Fastlege Aamaas er tilbake fra permisjon fra 08.03.18 og vil som tidligere arbeide ved Sjøkanten mandager, onsdager og torsdager. Han har nå gjennomført "sykehusår" som er en forutsetning for å få godkjent søknad som spesialist i allmennmedisin. 

Ny turnuslege

7. mars 2018 kl. 20:43

Synnøve Tvedt Skarstein har nå fullført turnustjenesten i Os Kommune og har fått jobb som sykehjemslege på Luranetunet. Vi er meget tilfreds med jobben Synnøve har gjort og ønsker henne velkommen tilbake som fastlege i Os i fremtiden.

Ny turnuslege ved kontoret er Andreas Hurum Pedersen som akkurat er ferdig med sykehustjeneste ved Haukeland Universitetssykehus. Han vil som tidligere turnusleger bli å finne ved Sjøkanten, Luranetunet og Samnanger og Os Legevakt.  

Digital sykmelding – informasjon til sykmeldte

18. januar 2018 kl. 14:32

Legene på Sjøkanten vil heretter sende elektronisk sykmelding som pasienten selv må sende videre til arbeidsgiver på nett. Unntaket er dersom du ikke har arbeidsgiver, eller behøver sykmelding til flere arbeidsgivere. 

Fremgangsmåte:  

Når du har mottatt en sykmelding vil du en SMS eller e-post fra NAV kort tid etter. Klikker du på lenken og logger inn på nav.no, blir du sendt direkte til Ditt sykefravær. Der finner du sykmeldingen og nyttig informasjon om hva som skjer under sykefraværet.

Fra nav.no kan du sende sykmeldingen til arbeidsgiveren din. Inne på «Ditt sykefravær» vil du bli guidet gjennom stegene. Arbeidsgiveren din kan finne sykmeldingen i meldingsboksen sin i Altinn og sende den videre til den lederen som har ansvar for å følge deg opp mens du er sykmeldt.

Den digitale sykmeldingen er ny for arbeidsgiveren din også, så det er fint om du sier fra når du har sendt den fra deg.

Når sykefraværet er over, får du en ny melding med lenke til den digitale søknaden om sykepenger. Du svarer på noen spørsmål som vi bruker til å beregne sykepengene dine. Du må svare på spørsmålene selv om du får lønn fra arbeidsgiveren når du er syk. Det er fordi arbeidsgiveren legger ut for deg og skal ha pengene tilbake fra NAV.

Du kan lese mer om tjenesten her: 

https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Sykmeldt%2C+arbeidsavklaringspenger+og+yrkesskade/digital-sykmelding/digital-sykmelding-informasjon-til-sykmeldte

Åpningstider

Kontoret har åpningstid fra kl. 08.00 til kl. 15.30. Lunch avvikles i tidsrommet 11.45 - 12.15.

Telefonen er bemannet mellom 08.30 og 11.30, deretter fra 12.30 til 14.30.

Adresse

Sjøkanten Legesenter Os
Hamnevegen 48, 5200 Os
Vis kart

Kontakt oss

Sjøkanten Legesenter Os
Hamnevegen 48, 5200 Os

Telefon: 56 57 00 20