NYTTIG INFORMASJON


Ferieavvikling sommeren 2019

10. juni 2019 kl. 19:03

Dr. Lien skal avlegge ferie i perioden 24.06.19 - 21.07.19 mens dr. Aamaas avlegger sin ferie fra 22.07.19 - 18.08.19. Tilsvarende vil helsesekretærene avlegge ferie slik at legesenteret vil være bemannet med én fastlege og én helsesekretær til enhver tid. Legesenteret vil være åpent i hele sommer, men som følge av ovennevnte vil kapasiteten være begrenset og man kan oppleve mer ventetid både på telefon og til time. 

Fastlege Henning Lien skal i utdanningspermisjon

10. juni 2019 kl. 18:59

Som ledd i ferdigstilling av spesialistutdannelse i allmennmedisin behøver dr. Lien gjennomføre 12 måneder tjeneste ved sykehusavdeling. Han har fått jobb ved Øre-nese-hals-avdelingen fra 26.08.19 og vil jobbe der i 12 måneder. Nåværende LIS-1 lege ved Sjøkanten, Nil Ünal, fungerer som vikarierende fastlege i perioden. Vi beklager ulempene dette medfører for pasientene på Liens liste, men er trygg på at Nil vil ivareta alle pasienter på en trygg og forsvarlig måte. Hun ser frem til et lærerikt år på Sjøkanten. 

Ny LIS-1 lege (tidligere kalt turnuslege) Nil Alaz Ünal

8. mars 2019 kl. 21:08

Hai Nguyen har nå fullført LIS-1 tjeneste i Os Kommune og går videre til vikariat på nevrokirurgisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus. Vi er meget tilfreds med jobben Hai har gjort og ønsker han velkommen tilbake som fastlege i Os i fremtiden.

Ny LIS-1 ved kontoret er Nil Alaz Ünal som akkurat er ferdig med sykehustjeneste ved Haukeland Universitetssykehus. Begrepet "turnuslege" er nå faset ut og hennes korrekte tittel er LIS-1 lege. Hun vil som tidligere turnusleger bli å finne ved Sjøkanten, Luranetunet og Samnanger og Os Legevakt.  

Åpningstider

Kontoret har åpningstid fra kl. 08.00 til kl. 15.30. Lunch avvikles i tidsrommet 11.45 - 12.15.

Telefonen er bemannet mellom 08.30 og 11.30, deretter fra 12.30 til 14.30.

Adresse

Sjøkanten Legesenter Os
Hamnevegen 48, 5200 Os
Vis kart

Kontakt oss

Sjøkanten Legesenter Os
Hamnevegen 48, 5200 Os

Telefon: 56 57 00 20