NYTTIG INFORMASJON


Åpningstider desember 2017

26. november 2017 kl. 22:18

Kontoret er åpent som normalt med normal legedekning i perioden 18.12 - 22.12. I romjulen holder kontoret vanlig åpningstid i perioden 27.12 - 29.12, men grunnet ferieavvikling vil det være noe begrenset tilgang på legetimer. Akutte henvendelser vil prioriteres. 

Årets influensavaksine er klar 18.10.17

11. oktober 2017 kl. 16:25

Influensavaksine kan settes ved Sjøkanten fra 18.10.17. 

Nær 1 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensavaksinen kan redde mange av disse. 

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Bestill time for vaksinasjon før vinteren setter inn. Indikasjon for pneumokokkvaksine (vaksine mot lungebetennelse) er stort sett lik som for influensavaksine. Spør gjerne om råd når du er inne til vaksinering. 

Mer informasjon: 

http://www.fhi.no/tema/influensa/influensavaksine

Ny turnuslege

11. oktober 2017 kl. 16:24

Nina Sundfjor har nå fullført turnustjenesten i Os Kommune og har fått jobb ved medisinsk avdeling på Voss Sykehus. Vi er meget tilfreds med jobben Nina har gjort og ønsker henne velkommen tilbake som fastlege i Os i fremtiden.

Ny turnuslege ved kontoret er Synnøve T. Skarstein som akkurat er ferdig med sykehustjeneste ved Haukeland Universitetssykehus. Hun vil som tidligere turnusleger bli å finne ved Sjøkanten, Luranetunet og Samnanger og Os Legevakt.  

Åpningstider

Kontoret har åpningstid fra kl. 08.00 til kl. 15.30. Lunch avvikles i tidsrommet 11.45 - 12.15.

Telefonen er bemannet mellom 08.30 og 11.30, deretter fra 12.30 til 14.30.

Adresse

Sjøkanten Legesenter Os
Hamnevegen 48, 5200 Os
Vis kart

Kontakt oss

Sjøkanten Legesenter Os
Hamnevegen 48, 5200 Os

Telefon: 56 57 00 20